LLEGEIX-LES ATENTAMENT:
LA SEGURETAT DE TOTS ÉS MOLT IMPORTANT

LLEGEIX-LES ATENTAMENT: LA SEGURETAT DE TOTS ÉS MOLT IMPORTANT

Pagament amb targeta

Pagament amb targeta

Es fomentarà, com a via principal de compra, la venda d'entrades per internet i es recomanarà el pagament amb targeta, tant en la taquilla com en el bar.

Cartells informatius

Cartells informatius

Tant al cinema com en la web es col·locaran cartells informatius sobre les mesures sanitàries i distància física a respectar en el local segons les indicacions de les Autoritats Sanitàries.

Dispensadors de gel

Dispensadors de gel

Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic en diversos punts de les instal·lacions accessibles als espectadors i als treballadors.

Mampares en taquilles

Mampares en taquilles

Instal·lació de mampares en taquilles per a reforçar el distanciament físic entre treballadors i clients.

Lectura visual d'entrades

Lectura visual d'entrades

Eliminació del tall físic de les entrades, mantenint un control de lectura visual o a través de lectors digitals de l'entrada.

Més freqüència de neteja

Més freqüència de neteja

S'incrementarà la freqüència de la neteja i desinfecció de les instal·lacions, amb especial atenció a les zones més sensibles, com les superfícies de contacte freqüent, els banys, o les sales entre sessió i sessió.

Separació d'espectadors

Separació d'espectadors

Es facilitarà l'agrupació de persones convivents, com a famílies amb nens, mantenint la deguda distància amb la resta dels espectadors i d'acord amb les indicacions de les autoritats competents.

Control d'aforament

Control d'aforament

Reducció de l'aforament de cada sala d'acord amb les indicacions de les autoritats competents.

Indicadors de distància

Indicadors de distància

Respecte de la distància física, tenint en compte la legislació vigent i/o directrius de les autoritats competents en cada moment, al llarg de tot el recorregut de l'espectador, des que arriba a taquilla fins que abandona la sala de projecció. Per a això es col·locaran indicadors de distància en el sòl, s'espaiaran les passades de pel·lícules i s'escalonaran els horaris d'accés.

Equips de protecció

Equips de protecció

Els treballadors comptaran amb els equips de protecció individual adequats a cada activitat que realitzin, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, amb especial atenció a l'ús de màscares, guants i productes per a la higiene de mans. Tots els treballadors rebran una formació especial sobre el COVID19, incloent els símptomes més freqüents, les vies de contagi, la importància i tècnica de la higiene de mà, la distància física o la neteja i desinfecció, entre altres aspectes.